Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitete Hestholmen N i Gildeskål kommune i Nordland fylke, melder mattilsynet. HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet torsdag om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Alle som