«Import av rensefisk utsetter norsk biologisk mangfold for moderat risiko», heter det i hovedbudskapet til rapporten.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) fant at importert rensefisk kan føre til genetiske forandringer i bestander, og at artene kan etablere seg andre steder enn der de naturlig hører hjemme. Spredning av smittestoffer og at fremmede organismer kan bli med på kjøpet, er også mulige utfall.

VKM har vurdert negative konsekvenser av import av rensefisk på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Lakselus var utgangspunktet

Bakgrunnen for vurderingen var utfordringene i oppdrettsnæringen med lakselus. I kampen mot lusen er rensefisk et tiltak for å holde lusenivået lavt.

Ifølge VKM har etterspørselen av rensefisk blitt så stor at etterspørselen ikke kan dekkes av fiske eller oppdrett i Norge. All rensefisk importeres i dag fra Sverige.

VKM forklarer i et vedlegg at en viss andel av rensefisk som settes ut rømmer fra oppdrettsanleggene og kan pare seg med lokale fisker, med fare for å spre smittestoffer.

Størst fare

Vurderingen har også identifisert de fire artene som utgjør fare for norsk biologisk mangfold som grønngylt, berggylt, bergnebb og rognkjeks.

«Risikoen for at importert rensefisk kan føre til genetisk endring av lokale bestander er vurdert til å være moderat for alle de fire artene. Risikoen er høyest for grønngylt og bergnebb», heter det i VKMs vedlegg.

‑ Genetiske endringer kan overføres fra generasjon til generasjon. Dagens import kan derfor få langsiktige konsekvenser, sier Eli Knispel Rueness i vedlegget. Hun er faglig ansvarlig for rapporten fra VKM.

Grønngylten har høyest risiko

Ifølge vitenskapskomiteen er det høyest risiko for at importert grønngylt kan etablere seg utover dagens utbredelsesområde. De andre artene finnes stort sett allerede naturlig i områdene der det er aktuelt med utsetting.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.