- Akvakultur blir stadig mer teknologiintensivt, skriver selskapet i presentasjonsmaterialet fra sin kapitalmarkedsdag som arrangeres mandag.Samtidig viser selskapet til at volumet av en merd har