- Akvakultur blir stadig mer teknologiintensivt, skriver selskapet i presentasjonsmaterialet fra sin kapitalmarkedsdag som arrangeres mandag.

Samtidig viser selskapet til at volumet av en merd har økt 240 ganger i perioden 1980 til 2014.

Ellers viser selskapet til at produksjonen drives bort fra kystsonen – både mot land og mot mer utsatte lokaliteter, på grunn av forhold som lakselus, arealkonflikter og vannkvalitet.

I perioden frem mot 2020 venter selskapet begrenset vekst i lakseproduksjonen.

- Dette impliserer at høye laksepriser er den primære drivkraften for teknologi- og tjenestesektoren, heter det.

Alle