- Vi har jobbet hardt og lenge for å få det til. Mattilsynet er langt fra alene om dette - det har vært tett og godt samarbeid