Møre og Romsdal Fylkeskommune har gitt selskapet tillatelse til å etablere et anlegg på lokaliteten Hjelvik II. Tillatelsen innebærer en tillatelse til en årlig produksjon på 2.000 tonn årlig. Ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin behandling av saken legges det opp til en produksjon på 500.000 fisk med en snittvekt på 4 kilo.

På nabotomta ligger Hjelvik Settefisk som vil levere settefisk til Hjelvik Matfisk. Hjelvik Matfisk eies av Hjelvik Settefisk.

Selskapet ser for seg en trinnvis utbygging, og etter planen skal anlegget stå ferdig utbygd i 2019.

Daglig leder Sverre Pedersen i Hjelvik Matfisk har tidligere uttalt til IntraFish at finansieringen til byggetrinn allerede er på plass, og at en håper å være i gang med byggingen av anlegget til våren.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.