Havbruksfondet første store utbetaling skjedde i september 2018. Norske kommuner delte da nær 2,4 milliarder kroner – i tillegg fikk fylkeskommuner nær 0,4 milliarder kroner. Pengene kom fra auksjon av ny produksjonskapasitet.