Planleggingen av den store fiskerimessen Nor-Fishing 2020 i Trondheim i august går sin