(Artikkelen er korrigert 5. november: Det indirekte sitatet «Myrseth mener at det er grunnlag for at oppdrettsnæringen skal underlegges grunnrenteskatt» er tatt ut, og derav er tittel også endret. Dette for å ivareta nyansene i meningsytringene til Cecilie Myrseth, som mener det finnes grunnlag for å underlegge havbruksnæringen en grunnrenteskatt, men at hun ikke nødvendigvis synes dette er ønskelig.)

– Forslaget som kom fra flertallet var som forventet – at det ønskes en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Men det er for tidlig å sette to streker under svaret bare få timer etter forslaget er offentliggjort. Jeg mener det er viktig å få denne saken til behandling til Stortinget snarlig. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre næringen forutsigbare rammevilkår som gir vekst på en bærekraftig måte slik Stortinget har bedt om, sier Myrseth til IntraFish.

Myrseth mener at målet med flertallets forslag bør være at lokalsamfunnet mottar mer midler fra oppdrettsvirksomheten som pågår i deres havområder.

– Samtidig er det viktig å sikre at kommunene som stiller areal til disposisjon for havbruksnæringen får forutsigbare inntekter. Vi er skeptisk til om den målsetningen kommer nås med flertallets forslag.

Grunnlag for grunnrenteskatt

Ap–politikeren mener oppdrettsnæringens tilfelle av grunnrenteskatt er forskjellig fra olje– og kraftindustriens, fordi det er oppdretterne som produserer fisken frem til utsett.

– Det er viktig å sørge for at vi får inntekter fra ressursene våre til sjøs, at kommunen får inntektene som de fortjener og at oppdrettsnæringen får rammebetingelser slik at den vokser slik vi ønsker.

Kommunenes inntekter burde være målet

Myrseth mener at målet med flertallets forslag bør være at lokalsamfunn langs kysten mottar mer midler fra oppdrettsvirksomheten som pågår i deres sjøarealer.

– Hvordan tror du dette vil komme kommunene til gode?

– Jeg er usikker på om det faktisk kommer til å gjøre det.

Hun forteller at Arbeiderpartiet kommer til å bruke tiden fremover på å snakke med kystkommunene og næringen.

– Det er litt tidlig å konkludere noe, dagen rapporten kom ut. Vi må bruke tid på dette, og behandle det seriøst, sier Myrseth.

Tjener seg rik på fellesskapets ressurser

– Regjeringen har allerede avlyst mye av debatten, samtidig som de sender den ut på høring. Vi er nødt til å sørge for at næringen gir tilbake igjen til kommunene der de driver.
For å få det til, må vi få denne saken behandlet politisk i Stortinget.

Myrseth mener det er mange tjener godt i oppdrettsnæringen på å utnytte fellesskapetsressurser.

– Da er det rett og rimelig at fellesskapet også får igjen for det. Samtidig er det også utfordringer i horisonten med bærekraftig vekst, behov for investeringer i teknologi og å sikre vekst. Det finnes derfor ikke et enkelt svar her med to streker under svaret.

Utfordringer på horisonten

Myrseth forteller IntraFish at hun mener havbruksnæringen er del av løsningen for Norge i fremtiden, men at den også medbringer utfordringer som må løses.

– Jeg tror oppdrett kan føre til nye arbeidsplasser og mer verdiskaping. Da må vi sikre mer bearbeiding i Norge, få fart på utviklingen av mer miljøvennlig teknologi, få bukt med lakselusen og rømminger.

Hun trekker også frem arealkonflikter mellom havbruk og fiskeri som et problem som må håndteres.

– Det er vår jobb som politikere å finne løsninger på sånt som dette, men næringen bærer også et stort ansvar. Vi ønsker vekst og da må vi sørge for at næringen har solide rammevilkår.

Risikabelt å gå i strupen på LO

Myrseth har fulgt med på hele dagens konferansen fra Finansdepartementet digitalt. Hun mener at flertallet i utvalget går langt i sin argumentasjon for fellesskapets interesser.

– Det er interessant at det er finansfolk og professorer som går hardest ut her, med et ønske om å snu om på hele systemet. De ønsker å innføre både Sjømatrådet og Havbruksfondet inn i inntektssystemet.

Hun registrerer en spesiell fordeling på sidene i denne debatten mellom utvalget og fagforeninger sammen med næringen.

– Det er risikabelt å gå i strupen på LO med argumentasjon om fellesskapets beste interesser. Jeg tror det er få andre organisasjoner enn LO som har gjort en innsats for det, sier Myrseth.

Skeptisk til forslaget

Myrseth sier at omleggingen med å ta organisasjoner tilknyttet havbruksnæringen inn i inntektssystemene til kommunene, gjør henne skeptisk.

– Det funker kanskje på skrivebordet, men jeg er veldig skeptisk til om det kan fungere i praksis. Dette er det vi må komme frem til i debatten. Jeg er interessert i å snakke med kritikere av forslaget om det.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.