«Formålet med anskaffelsen er å få en uavhengig granskning av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet, dvs. planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Konsulenten skal på bakgrunn av granskningen peke på eventuelle forbedringspunkter», skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD) på