Norcod
  • Driver torskeoppdrett utenfor Namsos og Frøya i Trøndelag.
  • Største eier er det danske sjømatkonsernet Sirena Group (cirka 18 prosent). Andre eiere er blant annet brønnbåtgründer Roger Halsebakk gjennom sitt Ronja Capital (cirka ti prosent) og danske Artha Kapitalforvaltning (cirka ti prosent).
  • Har hentet inn rundt 450 millioner kroner gjennom tre emisjoner. Er notert ved Merkur Market
  • Første slakting ventes våren 2021.
  • Har ambisjoner om en produksjon på 25.000 tonn i 2025.

Bare i dag tirsdag er aksjen opp 12,4 prosent til 66,98 kroner. Aksjen handles dermed betydelig over emisjonskursen på 50,0 kroner, som det ble hentet inn 250 millioner kroner til rett før børsnoteringen i midten av oktober.

Det er ikke kommet noen nyheter fra selskapet den seneste tiden – foruten noen små innsidekjøp av aksjer. Selskapet har imidlertid fått omtale både i den danske avisen Børsen samt i Finansavisen.

– Først trodde jeg ikke helt på det, men etter å ha regnet litt på verdiene fikk jeg lyst til å besøke Norge og se hvor langt de var kommet med biologien. Jeg ble mektig imponert, sier Jan Severin Sølbak til Finansavisen. Han er adm. direktør i danske Artha Kapitalforvaltning, en av de største eierne i torskeselskapet.

Sølbak omtaler Norcod som «den beste investeringen jeg noensinne har sett», både i Finansavisen og Børsen.

Norcod, som er notert på markedsplassen Merkur Market, prises i skrivende stund til 1,14 milliarder kroner. Det er omsatt aksjer for 9,3 millioner kroner så langt i dag.