Driftsresultatet endte på 30,4 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 18,8 prosent.Årsresultatet på 22,2 millioner kroner ble i sin helhet overført til annen egenkapital, som ved