- Vi er mot bare det å tukle med tanken. Jeg vil arbeide aktivt inn mot regjeringen for at så ikke skjer, sier Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti til IntraFish.