Det er på linje med fjoråret, da kvoten i tilsvarende fiske var på 535.000 tonn. Sesongen varer fra juli til desember. I første fiskesesong