Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 15.452 tonn, fem prosent lågare enn i veka før då volumet var 16.259 tonn,