Når regjeringen nå lanserer en ny havstrategi, er målet å være i førsetet i den globale utviklingen, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Statsministeren åpnet toppmøtet om havet i Bergen 30. mai sammen med blant andre næringsministeren og fiskeriministeren.

Ressurser fra havet kan bidra til å løse globale utfordringer, blant annet innen matproduksjon.

- Fisk og sjømat er en viktig del av løsningen. Fiskerinæringen ser nå til oljesektoren for å lære mer om hvordan de kan bruke offshoreteknologi til fiskeoppdrett ute på havet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ledet