– Dommen er som forventet. Lerøy Seafood Group er selvsagt svært tilfreds med rettens resultat. Dommen er svært viktig for våre dyktige ansatte, og gir oppreisning for den «heksejakt» som de har måttet gå gjennom, som følge av de urimelige og hensynsløse anklagene mot dem selv og selskapet de arbeider for, skriver Lerøy Seafood Group i en pressemelding etter at Lerøy Midt i dag ble frikjent i Fosen tingrett etter lusesaken høsten 2016.

Tvil om omfanget

Dommen er ikke rettskraftig, men Lerøy Seafood Group forventer at påtalemyndigheten og Mattilsynet nå legger anklagene bort.

– Dommen er grundig og tydeliggjør at det ikke er grunnlag for straff, skriver selskapet som helt fra saken ble kjent har understreket at de ikke kjenner seg igjen i Mattilsynets fremstillelse av saken.

Selskapet viser også til at retten mener det er betydelig tvil om omfanget.

«Mattilsynet har i sin anmeldelse til politiet gitt uttrykk for at minst 170 000 fisk hadde åpne sår på grunn av luseskader. Et betydelig usikkerhetsmoment ved denne antagelse er at rapporten er skrevet av andre enn den som har gjennomført tilsynet. Det foreligger ingen dokumentasjon som viser at resultatet av disse undersøkelsene er nedtegnet, og retten må anta at dette beror på muntlig formidling av de funn som er gjort. Foruten et fåtall bilder av sterkt skadet fisk er det heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser omfanget, noe som i en besetning på halvannen million individer må være av betydning», heter det i dommen.

Likhetstrekk med andre tilsynssaker

– Sistnevnte sitat fra domspremissene viser at denne saken har likhetstrekk med den senere tids avdekking av tilsynsmyndighetenes kritikkverdige håndtering av tilsynssaker, som blant annet førte til at Mattilsynets leder nylig trakk seg fra sin stilling. Vi merker oss at dommen slår fast at det ikke er dokumentert hvor bildene, som er gitt til mediene som illustrasjon av saken, stammer fra, og at noen av bildene beviselig ikke er tatt der Mattilsynet har opplyst, skriver Lerøy Seafood Group.

IntraFish har forsøkt å få kommentar fra statsadvokaten i Trøndelag om de vil anke dommen eller ikke, men har så langt ikke lyktes.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.