I en børsmelding onsdag morgen opplyser selskapet at de har slaktet totalt 158.100 tonn laks i 2019, noe som er en nedgang fra året før da slakteresultatet endte på 162.000 tonn. Forventningen for 2019 var opprinnelig et slaktevolum på 160.000 tonn.

Lerøy Seafood Group har slaktet 13.400 tonn laks ved Lerøy Aurora i fjerde kvartal 2019, mot 14.400 tonn året før. I Lerøy Midt er tallene 14.500 tonn - mot 18.800 tonn fjerde kvartal 2018. Lerøy Sjøtroll kan vise til 14.900 tonn i fjerde kvartal 2019, mot 16.200 tonn på samme tid i fjor. Det gir en total slaktemengde for fjerde kvartal på 42.800 tonn, mot 49.400 i 2018.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2019 blir offentliggjort 25. februar opplyser selskapet.