– Inngangen på høstsesongen markerer et skifte fra vaksinering av høstsmolt til vårsmolt. Noe av fisken som vaksineres i september blir satt ut i løpet av høsten, men det er ikke uvanlig at fisk som vaksineres sent i september blir stående til over nyttår og blir vårsmolt, forteller markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i selskapets vaksinekommentar for september.

Hittil i år (YTD) er det solgt 269,7 millioner doser flerkomponentvaksiner, en økning på 20,4 millioner fra samme periode i 2017.

– Ser vi kun på nullåringene, altså høstutsettet 2018 der fisken ble vaksinert i månedene juni til september, fikk 182,7 millioner laks vaksine. Til sammenligning ble det vaksinert 176,2 millioner fisk med flerkomponentvaksine i samme periode i 2017, forteller Sævareid.

De siste tolv månedene (MAT) er det vaksinert 347,6 millioner laks. Det er 23,6 millioner flere enn i tilsvarende periode i 2016/2017.

ILA-vaksine i tillegg

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Økt salg av PD-vaksiner

I september ble det solgt knappe 15,4 millioner doser vaksine med PD-komponent, mot 12,1 millioner doser i september 2017.

– Økningen var altså på mer enn 3 millioner doser. Men dette er nok bare en tidsforskyvning fra august, da forrige måned hadde lavere omsetning enn tilsvarende periode i fjor. Fremdeles ligger vi et stykke bak fjoråret totalt sett. Hittil i år (YTD) er det gått ut 90,4 millioner doser PD-vaksiner, mot 96 millioner doser i samme periode i 2017, forteller Sævareid.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 122 millioner doser PD-vaksine. Det er bare 1,7 millioner færre doser enn i tilsvarende periode 2016/2017.

– Bryter vi dette tallet ned til å bare se på høstutsettet, har knappe 68 millioner laks fått vaksine med PD-komponent i perioden juni-september. For høstutsettet 2017 ble det til sammenligning solgt 76,5 millioner PD-doser. Men statistikken fra årets høstutsett er på samme nivå som statistikken fra 2016, da det ble 67,3 million doser i tilsvarende periode.