Saken, som gikk for tingretten i begynnelsen av mai i år, gjelder krav