Det er noen av argumentene selskapet bruker i sin klage til ESA i saken mot Nærings- og fiskeridepartementet. Som IntraFish først rapporterte 26. april, har Marine Harvest klaget inn NFD til ESA. Klagen er todelt; hoveddelen går på at Marine Harvest mener markedsavgiften som finansierer Norges sjømatråd er statsstøtte. Klagen ble sendt i slutten av april, men først nå har IntraFish fått hele klagen oversendt fra Marine Harvest (etter at ESA nektet oss innsyn).

Da saken første gang ble kjent, var det flere som lurte på hvordan markedsavgiften -- som i sin helhet betales av eksportørene selv -- er å regne som statssubsidie.

Dette