Det er noen av argumentene selskapet bruker i sin klage til ESA i