I vinter startet jobben med å klargjøre tomten der smoltanlegget skal ligge, og nå har arbeidet kommet så pass langt, at