Frøya-baserte Måsøval Fiskeoppdrett har fått fire utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Semi». Utviklingsdirektør Arnfinn Aunsmo ga torsdag en oppdatering på prosjektet, under Norsk Stålforbund sin havbruksdag i Oslo. - Vi driver nå med