– Da er det vanskelig å henge med. Næringen har forbedringspotensiale når det gjelder å jobbe kunnskapsbasert i utviklingen av ny teknologi. Hadde kunnskap vært grunnlaget for innovasjon,