Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet (VI) har merket seg den betraktelige økningen i antallet ILA-utbrudd i 2020.