Cermaq søkte om 13 utviklingstillatelser til FlexiFarm, som er et flytende lukket merdanlegg basert på gjennomstrømmingsteknologi. FlexiFarm skal rense vannet for alle former for