Det viser en oversikt på lusedata for uke 20.Det høyeste snittet var det Hordaland og Sør-Trøndelag som hadde, med 0,16 voksne hunnlus per fisk.Aller best