NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor på Kolvereid mellom Namsos og Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Midt-Norsk Havbruk), servicebåter (Frøy Gruppen) og brønnbåt (Norsk Fisketransport)
  • NTS eier 16,05 prosent av Norway Royal Salmon (NRS) og er også hovedeier i islandske Ice Fish Farm. Dette endres etter byttet med Måsøval-familien er gjennomført.
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS

Det fremgår av selskapet kvartalsrapport publisert torsdag morgen.

Totalt fikk konsernet et operasjonelt driftsresultat på 118 millioner kroner i kvartalet, opp fra 18 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Tallene er ikke sammenlignbare, da de siden den gang har fusjonert med Frøy Gruppens flåte av arbeidsbåter.

Innen segmentet brønnbåt (Norsk Fisketransport) økte også resultatet – men her påvirkes det også av fusjonen. Resultat før skatt i dette segmentet endte på 39 millioner kroner, opp fra 27 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Påvirket av PD, tjente knapt penger

I den norske oppdrettsdelen av konsernet, Midt-Norsk Havbruk, ble operasjonelt driftsresultat kun på 3 millioner kroner, mot 55 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Volumet falt, fra 5.326 tonn i fjor til 4.780 tonn i år. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere snittvekt på fisken, som følge av sykdommen PD.

Driftsresultat er kilo (ebit/kg) falt fra 10,40 kroner til 0,57 kroner i kvartalet.

– Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere salgspris i kvartalet, og dette relateresogsåtil den lave snittvektensamtat en større andel av fisken ble nedgradert til en lavere kvalitet. Produksjonskosten har også vært høyere enn tidligeregrunnet PD, skriver selskapet.

NTS eier Midt-Norsk Havbruk som blant annet har Aquatraz-merden. Foto: Midt-Norsk Havbruk

Nedjusterer slaktevolum

Planlagt slaktevolum i år er 16.000 tonn, en reduksjon på 2.500 tonn fra tidligere meldt grunnet flytting av noe volum til neste år.

Neste år venter de å slakte 22.500 tonn i Norge.

NTS' islandske deleide datterselskap Ice Fish Farm fikk et operasjonelt driftsresultat på 9 millioner kroner (mot -77 millioner kroner) i kvartalet. Her har de nedjustert estimert slaktevolum i år fra 4.350 tonn til 3.500 tonn. Neste år venter de et slaktevolum på 8.700 tonn.

Fortsatt uavklart

Resultatet for tredje kvartal ble presentert på et Teams-webinar torsdag formiddag. Helt på slutten av presentasjonen ble det klart at det fortsatt er uavklart når det gjelder veien videre.

I august meldte konsernet at det gjennomfører en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innen brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt.

Den 13. oktober meldte IntraFish at en ny storfusjon kan være på gang i norsk laksenæring: «Det kan bli en sammenslåing mellom Norway Royal Salmon (NRS) og Midt-Norsk Havbruk. Et tredje trøndersk oppdrettsselskap kan også bli en del av grupperingen.»

På kvelden samme dag kom det en børsmelding som bekreftet at NRS og Midt-Norsk Havbruk at de ser på mulighetene for fusjon.

Det eneste som ble meddelt i formiddag på presentasjonen, var at «Opplysninger om disse prosessene meddeles på egnet tidspunkt».

NTS ASA, tall i millioner kroner. Fjorårets tall i parentes. MERK at årets tall og fjorårets tall ikke er direkte sammenlignbare da selskapet har fusjonert med rederiet FrøyGruppen.

3. kv 2020 3. kv 2019 Endring
Omsetning 704,6 410,5 71,6 %
Op. driftsresultat 117,6 17,8 560,7 %
Resultat før skatt -74,1 1,8
Nettoresultat -119,0 3,0
Driftsmargin 16,7 % 4,3 % 284,9 %

________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.