Bransjeorganisasjonen SalmonChile oppgir at landet har 300 millioner smolt og yngel i landbaserte ferskvannsanlegg og innsjøer. 25 millioner befinner seg innenfor en radius på to mil