Kviksholmen drives av Langøylaks, mens Drøno drives av Troland Lakseoppdrett og Telavåg Fiskeoppdrett, skriver Mattilsynet i en melding

Langøylaks varslet Mattilsynet 26. oktober 2018 om mistanke på Kviksholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om mistanken på Drøno. Mistanken bygger på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR).

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge rask tømming av Kviksholmen siden den ligger i bekjempelsessone for ILA.

Dersom mistankene blir bekreftet på Drøno vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Kviksholmen ligger i bekjempelsessonen i et etablert kontrollområde for ILA, mens Drøno ligger i overvåkningssonen i kontrollområdet. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkningssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom minst en av mistankene bekreftes.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.