– Her er det ingen vinnere, men noen tapere. De som havner i grønne områder og kan vokse må kjøpe kapasitet til markedspris, mens de som havner i røde områder må ta ned produksjonen sin, sier analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets.

Tirsdag morgen kunngjorde Nærings- og fiskeridepartementet hvilke produksjonsområder for lakseoppdrett som blir røde, gule og grønne. Kysten er delt inn i 13 områder, som fargelegges etter hvor stor estimert dødelighet hos villaks er forårsaket av lakselus fra oppdrettsanlegg.