Cermaq, Grieg Seafood og Nova Sea er fortsatt medlemmer i Global Salmon Initiative (GSI) -- som nå domineres