Smoltproduksjonen til Grieg Seafood Finnmark ligger på et sted «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». –