På et gods i svenske Bjuvs kommune, noen kilometer fra Øresundsbroen som forbinder det svenske fastlandet med Danmark og Europa, står en stor industritomt og venter.

Her skal Tore Lyng og hans nystartede Nordic Salmon AB anlegge det som kan bli spydspissen for svensk oppdrett.

Odling på land!

Hvis myndighetene vil.

Tore Lyng er eier og daglig leder i Norwegian Salmon AB. Foto: Arkivfoto Mikaela Berg

Har vært i Riksdagen

Tore Lyng har talt sin sak for svenske myndigheter, som eventuelt kan vende tommel ned for satsingen. I dag er Nordic Salmon AB heleid av Lyng gjennom Mato Invest. Eksportøren sier at han selv opplever større etterspørsel etter laks enn det han klarer å levere.

I Sverige er RAS-basert oppdrett ennå ikke kommet skikkelig i gang, selv om både landskap og marked begge ligger åpne. Mindre anlegg og forskningsprosjekt er virkeligheten, bortsett fra et større, prosjektert anlegg nord for Göteborg, som ennå ikke er godkjent.

Enda et svensk–norsk samarbeid

Anlegget i Sotenäs kommune er samarbeid mellom norske Lighthouse Finance og den svenske kommunen. Med seg på laget har de israelsk kompetanse fra Aquamaof, og anlegget skal etter planen stå klart i 2023, skriver Kyst. Målet er imponerende 260.000 tonn laks årlig.

Det er ikke bare nærheten til eksportmarkedene og avstanden fra Nord-Norske vinterveier som har lokket Lyng til Sverige og Bjuvs kommune. Selskapet trekke frem det gode samarbeidet med grunneier og en godt organisert kommune. I tillegg er utvilsomt bygging, driftskostnader og kvadratmeterpris er en helt annen på det svenske lavlandet.

Selskapet regnet med å sysselsette 50–80 ansatte ved driftsstart.

Er optimist

Selv har han jobbet intenst i to år med det han kaller et «green and clean» anlegg, og møter forståelse fra høyt hold, sier han. Den norske sjømatindustriens eksportverdi på rundt 100 milliarder årlig har også vært nevnt i en setning. Om ikke utslippstillatelsen ennå er i boks, er han optimist.

– Intet skal dumpes, og det kan ikke gjøres grønnere, understreker Lyng.

Første byggetrinn skal være på 50.000 kvadratmeter, og ha en produksjonskapasitet på 7.000 til 10.000 tonn slakteklar laks og ørret.

Et eventuelt neste byggetrinn ønsker han å etablere litt lenger unna, for å gi fisken ro under byggearbeidene. Da er et eget slakteri også med i planene.

Ute av Stadyard og Torbas

Den Måløy-baserte fiskeeksportøren er på formuetoppen i Måløy. Investeringsviljen er ikke borte, selv om han er ute av både Stadyard og Torbas-rederiet han eide sammen med broren Agnar.

I januar 2018 endte en uenighet om verdien i rederiet Torbas med at Agnar Lyng og medeiere kjøpte ut Tore Lyng for en ukjent sum.

Tore Lyng under åpningen av den første «minibanken for norsk laks». Foto: Skjermdump

Siden den tid har Tore Lyng blant annet satset på laksemarkedet i Singapore. I deler av Asia skjer allerede mye butikkdrift via automater, og «Norwegian Salmon ATM» er et kuriøst, om ikke uvanlig konsept der.

Lyng forteller om voldsom interesse for automatene som gjør norske fiskeprodukter tilgjengelig rett til forbruker.

Gods og bioenergi

Det er på det historiske Wrams Gunnarstorps Gods utenfor Helsingborg at Lyng ønsker å starte opp med RAS-anlegg. Den store gårdseiendommen har satset på videreforedling av organisk avfall til blant annet kunstgjødsel. Söderåsens bioenergi, et storskala biogassanlegg 700–800 meter unna industritomten, har vært i drift siden 2007. Det passer godt med Lyng sine planer.

– Vi har mulighetene til et fruktbart samarbeid. Spillvann kan brukes på jordene, og slam og avfallsprodukter fra vår drift kan prosesseres i godsets biogassanlegg.

I dag importeres mye av råstoffet med trailere fra København.

God tradisjon for samarbeid

Godseier Rudolf Tornerhjelm sin familie har vært godseiere siden 1800-tallet, og han forteller i en pressemelding at de har god tradisjon for samarbeid med profesjonelle aktører.

– Vi har tidligere bygget et biogassanlegg sammen med EON, og nå kompletterer vi det samarbeidet med Nordic Salmon, sier han i pressemeldingen.

Grunnboring og to vannanlegg skal sikre rikelig med vann til oppdrettsanlegget.

– Men vi skal ha et minimalt forbruk, understreker Lyng.

Det beste av teknologi

«Det beste av tilgjengelig RAS-teknologi» vil gi rensing til nær drikkevannskvalitet, og både vann og gjødsel til Wrams Gunnarstorps Gods.

I Sverige er der flere aktuelle teknologileverandører, men det er for tidlig å si noe om hvem det blir.

I dag er Nordic Salmon AB heleid av Lyng gjennom Mato Invest. Åtte måneder regner han med å klare det på, fra oppstart til fabrikken kan starte med stor smolt.

– Men vi tar det nok sakte opp, tror han.

Lyng ønsker ro og fred i startfasen, både for dyr og gründere, og har ikke planer om å ta selskapet på børs i overskuelig fremtid.

Anlegget skal hente mye av energien fra solceller, og som ATM-prosjektet i Singapore ønsker Lyng at det skal bli en del av en komplett verdikjede fra produsent til forbruker.

– Sporbarhet, fotavtrykk og sirkulær økonomi!

Lyng ønsker ro og fred i startfasen , både for dyr og gründere, og har ikke planer om å ta selskapet på børs i overskuelig fremtid. Selskapet ønsker ikke å uttale seg om finansiering av det store prosjektet.

Les flere saker fra Tekfisk: