Det fremgår av et vedtak som IntraFish har fått innsyn i. Vedtaket er datert 19. september. Det er