Det kommer frem i en melding på Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) nettsider i dag. Den nye forskriften vil