Sørlandets Visningssenter (selskap under stiftelse) søkte 9. januar 2017 om visningstillatelse i Lyngdal kommune i Vest-Agder. Søknaden ble avvist 22. mai 2019, hovedsakelig fordi søknaden var for lite konkret. «Det er ikke