- Det har vært veldig spennende å få følge næringen fra sin spede begynnelse. Veldig spennende. Det har vært både opp- og