Mattilsynet har 13. august 2019 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene Hjartholm, Tveit, Bekksneset, Indre Oppedal og Torvund i Gulen, Høyanger og Hyllestad kommuner.

Det opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

PD ble i november 2018 påvist på sjølokaliteten Hjartholm i Gulen kommune og i januar 2019 på lokaliteten Torvund i Høyanger kommune. Lokaliteten Hjartholm drives av Mowi Norway. Lokaliteten Torvund drives av Osland Havbruk og Troland Lakseoppdrett.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Slaktemerdene på lokalitet Instefjord har gjennomført minimum én måned koordinert brakklegging med anleggene i bekjempelsessonen. Brakkleggingsperioden er over 13. august 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkningssonen 13. august 2019. Overvåkningssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.