Ecomerdene som skal installeres vil være de største som er bygget noensinne. Hver av dem vil romme 30.000m3. Det kommer frem i en pressemelding fra Ecomerden AS.

Hver av anleggene vil potensielt kunne produsere en million postsmolt på ett kilo, to ganger i året. Samlet vil de produsere fire millioner ettkilos postsmolt hvert år.

Ecomerden fokuserer på utvikling og produksjon av semilukkede merder. Selskapet begynte med testing i Chile allerede for 16 år siden, som førte til en patentert merdkonstruksjon i 2010.

«De siste produksjonssykluser med postsmolt har vært totalt uten lakselus og med svært gode slakteresultater i den påfølgende fasen i åpne merder», heter det i pressemeldingen.

Har tidligere levert til Osland Havbruk

Merdene vil ha en oppdrift på 400 tonn med 250 tonns reserveoppdrift. De er dimensjonert for å tåle 2,5 meters bølgehøyde og en strøm på 2 knop.

«Selskapet har tidligere i år levert en semilukket merd til Osland Havbruk på 22.000m3. Denne merdkonstruksjonen kan benyttes både for stamfisk og postsmolt», skriver Ecomerden.

– Leveransene til Osland Havbruk er et gjennombrudd for vårt selskap. Det har vært en omfattende engineering- og uttestingsperiode, sier gründer og daglig leder Jan Erik Kyrkjebø i pressemeldingen.

Vil produsere en merd i måneden

– Nå er de semilukkete merdene kommersielt tilgjengelige. Vi ser på oss selv som pioneren innen semilukkede merder, og har stor tro på at kombimodellen med lokaliteter der smolten først går i semilukket merd for senere å nå slaktevekt i åpne merder.

Selskapet er i gang med å bygge opp en effektiv produksjonslogistikk der målet er å produsere en Ecomerd i måneden.

Vil signere på Aqua Nor

Selskapene vil formelt signere kontrakten på leveransen av merdene ved deres stand A-107 på Aqua Nor tirsdag klokken 12.30.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.