Ett forslag er å ta pant i kaier for å tilfredsstille EØS-regelverket.Som