Altaposten: – Alta blirlaksehovedstaden i nord. Den nye Grieg-sjefen er begeistret over å fåCermaq-sjefen under samme tak i Alta når jobben med nytt slakteri nå tetner segtil.
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10041894.ece

Dagens Næringsliv, papir s.6: Russlandfant et smutthull. Russland gjør unntak for sitt egetimportforbud og tillater import av norsk fiskeyngel til egne oppdrettsanlegg iet forsøk på å bygge opp egen fiskeindustri under krisen.

NTB:  For å utvikle og styrke sin egen matforsyninggjør Russland unntak fra sitt eget importforbud og tillater import av norskfiskeyngel til egne oppdrettsanlegg.
http://www.nord24.no/nyheter/article7542213.ece

High North News: Regjeringeniverksetter ekstraordinære tiltak som skal hjelpe norsk havbruksnæring å dempekonsekvensene av importstoppen til Russland.
http://www.highnorthnews.com/importstoppen-iverksetter-ekstratiltak-for-a-hjelpe-havbruksnaeringen/

Bergens Tidende, kommentarav Sigvald Sveinbjørnsson: Bedre enn ventet. Men usikkerheten om norskøkonomi er fremdeles stor… Veksten i oppdrettsbransjen er uansett så god, menermange, at de langsiktige forventningene ikke trues. Det er gode nyheter all dentid oljebransjen opplever det motsatte. Så, hva er temperaturen blantselskapene som danner næringslivet i Hordaland? Svaret må bli et usikkert«bedre enn ventet».
http://www.bt.no/meninger/kommentar/Sveinbjornsson/article3181702.ece

Troms Folkeblad: Idag starter feiringa av Husøydagans 25-årsjubileum, i visshet om atarrangementet har satt sitt tydelige stempel på norsk fiskeripolitikk.
http://www.folkebladet.no/meninger/leder/article10043039.ece#disqus_thread

Harstad Tidende: Regjeringenåpner for at laksen kan stå lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskeligesituasjonen etter Russland-forbudet.
http://www.ht.no/incoming/article10043773.ece

Namdalsavisa: Mystiske skader på laks. Mattilsynet har undersøkt to døde lakser somer funnet i Øyensåa i Namdalseid. Øynene var ødelagt og skinnet delvis borte.Det er ikke snakk om oppdrettslaks, og veterinær utelukker at skadene skyldessykdom.
http://www.namdalsavisa.no/friluftsliv/article7541566.ece

Lofotposten: Eksportbedriftba Erna om hjelp Partileder Erna Solberg lyttet og ga ærlige svar i Hopen.
http://www.lofotposten.no/Naeringsliv/article7541030.ece

Nationen: Mangetonn med norsk oppdrettslaks har fått i seg eit giftig stoff gjennomfiskeforet. Mattilsynet seier likevel at fisken ikkje er farleg å ete.
http://www.nationen.no/naering/oppdrettslaks-har-fatt-giftig-stoff-i-fiskeforet/

ANB-NTB: Oppdrettslaks harfått giftig stoff i fiskefôret. Mange tonn med norsk oppdrettslaks har fått iseg et giftig stoff gjennom fiskefôret. Mattilsynet sier likevel at fisken ikkeer farlig å spise.

Strandbuen/ NPK: Kreftframkallande stoff i laksefôr. Oppdrettslaks har fått i segfiskemjøl med for høge verdiar av det kreftframkallande middelet HCB.Mattilsynet meiner fiskemjøl frå Peru aldri skulle ha blitt brukt til fôr iNoreg.

Ny Tid, papir s. 32, bokanmeldelseav Runa Kvalsund av Innsirkling 3:I tredje bok i trilogien av Carl Frode tiller får vi endeleg nokre svar. .. Tiller har heller ikkje spart pådei kulturelle referansane. Han fortel på sett og vis utdrag fråNoregshistoria. … Oppdrettsnæringog jappetid på 80-talet, miljøvernengasjement, dialektfordommar, tilstand inorsk helsevesen, postmodernisme, og restar av kvinnekamp og klassekamp på90-talet - alt dette har vore med på å prege personane.
Jfr.  http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1395560.ece

Ytringen, papir s. 4-5: Oppdretternes Miljøservise AS (OMS) er langt frafornøyd med den nye brønnbåten FS «Stormy». Det legger verken daglig lederGudbrand Sørheim i OMS eller daglig leder Finn Sinkaberg i SinkabergHansen ASskjul på.

Ytringen, papir s. 4-5: Planleggerstorbilverksted på Kolvereid. Trønderbilene ønsker å utvide sittkommersielle grunnlag. Harry Bøe har tomta og lokalene. Sammen planleggeraktørene nå et storbilverksted på Kolvereid… Ifølge partner Harry Bøe er detogså naturlig å ta den store mengden tungtransport som går inn og ut av YtreNamdal med i regnestykket. En beregning gjort av NYN tidligere i år viste atårlig godsmengde inn og ut av distriktet tilsvarer over 37 000 vogntog årlig,og at det er transport av oppdrettslaks til verdensmarkedene som står formye av trafikken.

Fremover: Lokker deultra-rike til Tromsø-opplevelse. Tromsø kommune inngikk i gårintensjonsavtale med Dutch Docklands, som ønsker å bygge et flytende hotell iTromsø… De er nå på jakt etter en passende fjord, helst øde, som ikke erokkupert av for eksempel oppdrettsanlegg.  - Det vil ikke bli noen arr i landskapet. Vivil ta hensyn til sol, skygge og dybde, sier Olthuis. Arktitekten sier atglassfasadene vil gjør hotellet lite synlig i orden. - Det skal ikke bliruvende, men nesten usynlig i vannet, sier Olthuis.

iTromsø, papir s. 32:Glassperlene, kronikk av Rolf Seljelid: … hvorfor er jeg ikke beroliget?Hvorfor er jeg ikke sikker på at planene om oppdrettsanlegg foran kirkedøra på Gåsvær blirdroppet? Fordi jeg hører suset i telefonledningene, og vet at snart er det barepenger som styrer samfunnsutviklingen. Hvorfor haster det så mye at man ikkevil vente til helhetsplanen, Kystsoneplanen foreligger om noen måneder?