Politikeren fra Lofoten sier hun er overrasket over at Senterpartiets Irene Lange Nordahl går ut som hun gjorde på Husøydagan sist helg. Lange Nordahl varslet der at Senterpartiet nå vil ha ei ny stortingsbehandling av strukturpolitikken med utgangspunkt i forverret lønnsomhet i fiskeflåten.

– Hele regjeringsfraksjonen i Næringskomiteen ønsker å sette i gang en prosess hvor man ser på lønnsomheten i fiskeflåten generelt, selv om man ikke uten videre kan legge unntaksåret 2009 til grunn. Hvis konklusjonen her blir at det er nødvendig å gjøre noe, så vil nok spørsmålet om ytterligere strukturering også måtte drøftes.