Ifølge meldingene er det snakk om laks på 2-4 kilo.

«For å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster», heter det i en melding fra direktoratet.