Det kommer fra i selskapets årsrapport som ble publisert onsdag.

Hallvard Muri sluttet som konsernsjef i Akva Group i november 2019. Han hadde en samlet lønnsgodtgjørelse på 2.922.099 kroner i 2019, som inkluderer pensjon og andre frynsegoder.

Han hadde også opptjent seg en bonus på tre millioner kroner i 2019.

Lederen for landbasert virksomhet, Morten Nielsen, er den som tjente mest etter Muri, med en samlet lønn på 2.342.000. Det er en oppgang fra 2.039.000 i 2018.

Nedgang i 2019

Fjoråret ble resultatmessig et dårlig år for Akva Group med netto driftsresultat på 17 millioner kroner. En nedgang fra 89 millioner kroner i 2018.

«Hovedgrunnen for nedgangen i profitt er kostnadsoverskridelser i landbaserte prosjekter som ble avsluttet i 2019. Disse prosjektene har pågått de siste 2–4 årene, og var forventet å hente inn større margin», står det i rapporten.

Akva Group er leverandør av teknologi og tjenester til akvakulturindustrien i hele verden, og har 1437 ansatte og kontorer i 11 land.

Stort tap i fjerde kvartal

Selskapet hadde et stort tap i fjerde kvartal 2019, hvor de hadde et driftsresultat på – 40 millioner kroner. Ned fra 19 millioner pluss i fjerde kvartal i 2018.

Som kjent i en børsmelding tidligere i år har det skjedd alvorlige brudd på Akva Groups regler når det gjelder å rapportere fra virksomhetene. Noe selskapet oppdaget under arbeidet med Akva Groups årsmelding for det landbaserte segmentet i Danmark. Dette har gjort at store tap ikke er kommet frem i lyset.

Navn Stilling Lønnsgodtgjørelse Opptjent bonus (5)
Knut Nesse (1) Konsernsjef 534 000
Hallvard Muri (1) Konsernsjef 2 922 000 3 000 000
Simon Nyquist Martinsen (2) Finansdirektør 1 923 000 229 000
Espen Fredrik Staubo (4) Teknologidirektør 1 511 000 175 000
Per Andreas Hjetland Leder for "Cage Based Nordic" 1 492 000 467 000
Geir Henning Risholm Leder for "Cage Based Egersund Net" 1 460 000 150 000
Andrew Campell (6) Leder for "Cage Based International" 1 905 000 536 000
Morten Nielsen (6) Leder for landbasert virksomhet 2 342 000 441 000
Petter Idar Jensen (3) Leder for digitalisering 475 000

Fotnoter til lønnstabellen:

(1) Knut Nesse begynte i jobben som konserndirektør i november, etter at Hallvard Muri sluttet i stillingen samme måned.

(2) Simon Nyquist Martinsen har sagt opp si stilling som finansdirektør, men står i stillingen i oppsigelsestiden.

(3) Petter Idar Jensen startet i stillingen i oktober 2019.

(4) Espen Fredrik Staubo startet i stillingen i mars 2019.

(5) Opptjent bonus inkluderer årlig bonus for 2019, samt en 3-årig bonus (intensivordning).

(6) Morten Nielsen og Andrew Campell mottar lønn etter lokal valuta, og lønnen er konvertert til norske kroner etter gjennomsnittlig valutakurs i 2019.

Lønnsgodtgjørelsen inkluderer pensjonsopptjening og andre frynsegoder.

Les også: