Ifølge en oppdatering torsdag fordelte slaktevolumene i andre kvartal seg slik: Oppdrett Midt-Norge: 24.600 tonn Oppdrett Nord-Norge: 14.100 tonn Arnarlax – Island: 2.800 tonn Totalt for andre kvartal: 41.400 tonn Salmars