HØRING OM LAKSESKATT
  • Finansdepartementet sendte den 4. november 2019 på høring NOU 2019: 18. Skattlegging av havbruk.
  • Flertallet i Havbruksskatteutvalget (som har lagt fram NOU’en) foreslår at der innføres en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent på produksjon av laks i sjø. I tillegg kommer selskapsskatten på 22 prosent.
  • Så mange som 118 høringssvar var levert innen fristen 4. februar 2020.

Få timer før fristen gikk ut ved midnatt tirsdag, leverte Sjømat Norge sitt høringssvar til Finansdepartementet om grunnrenteskatt på havbruk. Svaret var omfattende, på 29 tettskrevne sider.