– Kompromisser er nødvendige for å få ro rundt disse tingene. Ellersblir bare konfliktene utsatt og stadig tilbakevendende, mener Ystmark.

Deltakerloven
På Husøya fastslo fiskeriministeren at dagens krav til eierskap ifiskeflåten kommer til å bestå, og at ei lemping på dette området neppe ersvaret for å styrke lønnsomheten i fiskeindustrien.

– Jeg antar at verken Sjømat Norge eller andre henger med hodet av dengrunn, og tar innover seg at det innenfor dagens regelverk finnes godemuligheter for tett samarbeid mellom fiskeindustrien og fiskeflåten, sa Aspakerpå Husøya.

Dispensasjon
Ystmark