Det fremkommer av et høringssvar som er publisert på Finansdepartementet nettsider.«Utvalget foreslår å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent og dette er SSB enig i