Det fremgår av dokumenter IntraFish har fått innsyn i. Deler av dokumentene, som hele søknaden til Statens Legemiddelverk, er imidlertid unntatt innsyn grunnet forretningskritiske