Det fremgår av dokumenter IntraFish har fått innsyn i. Deler av dokumentene, som hele søknaden til Statens Legemiddelverk, er imidlertid unntatt innsyn grunnet forretningskritiske opplysninger.

Av søknaden til Fiskeridirektoratet, fremgår det at kanadiske Aquaculture Veterinary Services International (AVSI) sammen med Salmo Pharma har utviklet et nytt veterinært legemiddel mot lakselus. Legemiddelet har fått navnet D-10 Aquatic Blast.

«Utviklingen er i intermediær fase og legemiddelet vil være klar for klinisk feltutprøving i løpet av seks måneder. Legemidlet skal tilføres laksen gjennom oral administrasjon over en behandlingsperiode på 7 dager», heter det i søknaden.

Av