Inntektene var opp til 410 millionar kroner i fjor frå 327,7millionar kroner i 2013. Driftsresultatet var på solide 138,2millionar kroner, opp frå 56,1 millionar kroner.- Rostein heldt